Rzepkowska, A. „Cielesny Wymiar Badań Nad Autyzmem. Rzecz O Dzienniku Terenowym”. Nauki O Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, t. 14, nr 1, lipiec 2022, s. 43-57, doi:10.18778/2450-4491.14.04.