Gajek, K., i I. Desperak. „Wychowanie–tożsamość–ciało–płeć. Wprowadzenie W Problematykę”. Nauki O Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, t. 14, nr 1, lipiec 2022, s. 8-13, doi:10.18778/2450-4491.14.01.