Kafar, M., i E. Marynowicz-Hetka. „O «przepływach intelektualnych»: Spotkania Dialogowe”. Nauki O Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, t. 13, nr 2, październik 2021, s. 251-74, doi:10.18778/2450-4491.13.15.