Marynowicz-Hetka, E. „Transwersalna Analiza aktywności I Paradygmat Transformacji”. Nauki O Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, t. 13, nr 2, październik 2021, s. 48-65, doi:10.18778/2450-4491.13.05.