Barbier, J.-M., i E. Marynowicz-Hetka. „«Myśląc transformacje» – Wprowadzenie W Problematykę”. Nauki O Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, t. 13, nr 2, październik 2021, s. 15-19, doi:10.18778/2450-4491.13.02.