Walczak, A., M. Budajczak, i A. Jocz. „O (nie)ustającej Potrzebie duchowości W życiu I Wychowaniu człowieka. Uwagi wstępne”. Nauki O Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, t. 12, nr 1, czerwiec 2021, s. 14-19, doi:10.18778/2450-4491.12.02.