[1]
L. Telka, „Wychowawca małego dziecka – wprowadzenie w problematykę numeru”, Nowis, t. 5, nr 2, s. 8–10, grudz. 2017.