[1]
E. Marynowicz-Hetka, „Wymiar społeczny działania w polu praktyki: casus praca socjalna”, Nowis, t. 3, nr 2, s. 47–61, grudz. 2016.