[1]
I. Kamińska-Jatczak i J. Sosnowska, „Helena Radlińska i jej pokolenie historyczne – przykład współdziałania interdyscyplinarnego w zespole badawczym afiliowanym w Łódzkim Towarzystwie Naukowym w latach 2019–2022”, Nowis, t. 15, nr 2, s. 342–350, wrz. 2022.