[1]
K. Gajek, „Praca nad odczuciami. Matki w obliczu trudnych doświadczeń szkolnych ich dzieci”, Nowis, t. 14, nr 1, s. 166–182, lip. 2022.