[1]
E. Czerska-Szczepaniak, „Relacja intymna jako przestrzeń kształtowania poczucia podmiotowości kobiet”, Nowis, t. 14, nr 1, s. 149–165, lip. 2022.