[1]
K. Gajek i I. Desperak, „Wychowanie–tożsamość–ciało–płeć. Wprowadzenie w problematykę”, Nowis, t. 14, nr 1, s. 8–13, lip. 2022.