Kalisz, Łukasz (2020) „Między godnością a zniewoleniem. Naukowa refleksja na temat dziecka w perspektywie historycznej w jubileuszu czterdziestolecia białostockiej szkoły historii wychowania”, Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, 11(2), s. 283–290. doi: 10.18778/2450-4491.11.21.