Walasek, S. (2020) „Wychowanie państwowe i obywatelskie w praktyce szkolnej na przykładzie Państwowego Gimnazjum Męskiego im. A. Mickiewicza w Wilnie (1932/1933–1933/1934)”, Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, 11(2), s. 239–251. doi: 10.18778/2450-4491.11.17.