Sztobryn-Bochomulska, J. (2020) „Spotkanie w dziecięcej literaturze dotyczącej śmierci – odnajdywanie związków z inkontrologią Andrzeja Nowickiego na przykładzie relacji z najstarszym pokoleniem”, Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, 10(1), s. 40–50. doi: 10.18778/2450-4491.10.04.