Kamińska-Jatczak, I. (2019) „«Myśląc o transformacjach»: sympozjum naukowe (Łódź, 23.05.2019)”, Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, 8(1), s. 312–323. doi: 10.18778/2450-4491.08.23.