Salminen, J. (2017) „System edukacji i opieki wczesnodziecięcej w Finlandii”, Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, 5(2), s. 135–154. doi: 10.18778/2450-4491.05.09.