Maj, A. (2017) „Dialog dzieci i nauczycieli w żłobkach Reggio Emilia”, Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, 5(2), s. 48–64. doi: 10.18778/2450-4491.05.04.