Marynowicz-Hetka, E. (2016) „Wymiar społeczny działania w polu praktyki: casus praca socjalna”, Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, 3(2), s. 47–61. doi: 10.18778/2450-4491.03.03.