Kamińska-Jatczak, I. i Sosnowska, J. (2022) „Helena Radlińska i jej pokolenie historyczne – przykład współdziałania interdyscyplinarnego w zespole badawczym afiliowanym w Łódzkim Towarzystwie Naukowym w latach 2019–2022”, Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, 15(2), s. 342–350. doi: 10.18778/2450-4491.15.19.