Maliszewski, K. (2022) „Heleny Radlińskiej «niewidzialne środowisko» – współczesny potencjał kategorii”, Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, 15(2), s. 54–72. doi: 10.18778/2450-4491.15.04.