Desperak, I. (2022) „Recenzja: Maria Dębińska, Transpłciowość w Polsce. Wytwarzanie kategorii, Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2020, ss. 277”, Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, 14(1), s. 198–202. doi: 10.18778/2450-4491.14.12.