Sztobryn-Bochomulska, J. (2022) „Fizyczny obraz starości w świetle wybranej literatury dla dzieci. Stereotyp niekoniecznie negatywny”, Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, 14(1), s. 183–197. doi: 10.18778/2450-4491.14.11.