Gajek, K. (2022) „Praca nad odczuciami. Matki w obliczu trudnych doświadczeń szkolnych ich dzieci”, Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, 14(1), s. 166–182. doi: 10.18778/2450-4491.14.10.