Czerska-Szczepaniak, E. (2022) „Relacja intymna jako przestrzeń kształtowania poczucia podmiotowości kobiet”, Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, 14(1), s. 149–165. doi: 10.18778/2450-4491.14.09.