Czerwiec, K. (2022) „Wiedza i postawy studentów – przyszłych nauczycieli – w zakresie interpłciowości i transpłciowości”, Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, 14(1), s. 96–128. doi: 10.18778/2450-4491.14.07.