Gajek, K. i Desperak, I. (2022) „Wychowanie–tożsamość–ciało–płeć. Wprowadzenie w problematykę”, Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, 14(1), s. 8–13. doi: 10.18778/2450-4491.14.01.