Walczak, A., Budajczak, M. i Jocz, A. (2021) „O (nie)ustającej potrzebie duchowości w życiu i wychowaniu człowieka. Uwagi wstępne”, Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, 12(1), s. 14–19. doi: 10.18778/2450-4491.12.02.