Kalisz, Łukasz. 2020. „Między godnością a Zniewoleniem. Naukowa Refleksja Na Temat Dziecka W Perspektywie Historycznej W Jubileuszu Czterdziestolecia białostockiej szkoły Historii Wychowania”. Nauki O Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne 11 (2):283-90. https://doi.org/10.18778/2450-4491.11.21.