Mazur, Halina. 2017. „Żłobek – współpraca Ze środowiskiem społecznym Na Rzecz Wspierania Dziecka I Rodziny. Przykład łódzkich żłobków”. Nauki O Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne 5 (2):176-84. https://doi.org/10.18778/2450-4491.05.11.