Salminen, Jenni. 2017. „System Edukacji I Opieki wczesnodziecięcej W Finlandii”. Nauki O Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne 5 (2):135-54. https://doi.org/10.18778/2450-4491.05.09.