Wysłowska, Olga. 2017. „Cele Rozwojowe I Wychowawcze W Edukacji I Opiece wczesnodziecięcej – Perspektywa Warszawskich opiekunów”. Nauki O Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne 5 (2):101-15. https://doi.org/10.18778/2450-4491.05.07.