Maj, Aleksandra. 2017. „Dialog Dzieci I Nauczycieli W żłobkach Reggio Emilia”. Nauki O Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne 5 (2):48-64. https://doi.org/10.18778/2450-4491.05.04.