Kamińska-Jatczak, Izabela, i Joanna Sosnowska. 2022. „Helena Radlińska I Jej Pokolenie Historyczne – przykład współdziałania Interdyscyplinarnego W Zespole Badawczym Afiliowanym W Łódzkim Towarzystwie Naukowym W Latach 2019–2022”. Nauki O Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne 15 (2):342-50. https://doi.org/10.18778/2450-4491.15.19.