Maliszewski, Krzysztof. 2022. „Heleny Radlińskiej «niewidzialne środowisko» – współczesny Potencjał Kategorii”. Nauki O Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne 15 (2):54-72. https://doi.org/10.18778/2450-4491.15.04.