Gajek, Katarzyna, i Izabela Desperak. 2022. „Wychowanie–tożsamość–ciało–płeć. Wprowadzenie W Problematykę”. Nauki O Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne 14 (1):8-13. https://doi.org/10.18778/2450-4491.14.01.