Barbier, Jean-Marie, i Ewa Marynowicz-Hetka. 2021. „«Myśląc transformacje» – Wprowadzenie W Problematykę”. Nauki O Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne 13 (2):15-19. https://doi.org/10.18778/2450-4491.13.02.