Walczak, Anna, Marek Budajczak, i Artur Jocz. 2021. „O (nie)ustającej Potrzebie duchowości W życiu I Wychowaniu człowieka. Uwagi wstępne”. Nauki O Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne 12 (1):8-13. https://doi.org/10.18778/2450-4491.12.01.