Kalisz, Łukasz. (2020). Między godnością a zniewoleniem. Naukowa refleksja na temat dziecka w perspektywie historycznej w jubileuszu czterdziestolecia białostockiej szkoły historii wychowania. Nauki O Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, 11(2), 283–290. https://doi.org/10.18778/2450-4491.11.21