Kabacińska-Łuczak, K. (2020). Kulturotwórcza rola szkoły wiejskiej na przykładzie działalności Szkoły Powszechnej w Łopiennie w latach 1918–1939 (wybrane problemy). Nauki O Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, 11(2), 178–201. https://doi.org/10.18778/2450-4491.11.14