Ślęczka, R. (2020). Nowe kierunki w nauczaniu i wychowaniu prezentowane w „Ruchu Pedagogicznym” w dwudziestoleciu międzywojennym. Nauki O Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, 11(2), 166–177. https://doi.org/10.18778/2450-4491.11.13