Kamińska-Jatczak, I. (2019). „Myśląc o transformacjach”: sympozjum naukowe (Łódź, 23.05.2019). Nauki O Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, 8(1), 312–323. https://doi.org/10.18778/2450-4491.08.23