Kamińska-Jatczak, I. (2019). Helena Radlińska w latach 1939–1945 – historia zrekonstruowana ze wspomnień. Nauki O Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, 8(1), 179–210. https://doi.org/10.18778/2450-4491.08.12