Cadima, J. (2017). QualityMatters: W jaki sposób i w jakich warunkach istotna jest jakość we wczesnej edukacji i opiece? Badanie w czterech krajach europejskich. Nauki O Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, 5(2), 190–198. https://doi.org/10.18778/2450-4491.05.13