Salminen, J. (2017). System edukacji i opieki wczesnodziecięcej w Finlandii. Nauki O Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, 5(2), 135–154. https://doi.org/10.18778/2450-4491.05.09