Sadowska, K. (2017). Wczesna edukacja dziecka w opiniach opiekunów poznańskich żłobków – raport z badań. Nauki O Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, 5(2), 116–134. https://doi.org/10.18778/2450-4491.05.08