Wysłowska, O. (2017). Cele rozwojowe i wychowawcze w edukacji i opiece wczesnodziecięcej – perspektywa warszawskich opiekunów. Nauki O Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, 5(2), 101–115. https://doi.org/10.18778/2450-4491.05.07