Maj, A. (2017). Dialog dzieci i nauczycieli w żłobkach Reggio Emilia. Nauki O Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, 5(2), 48–64. https://doi.org/10.18778/2450-4491.05.04