Kamińska-Jatczak, I., & Sosnowska, J. (2022). Helena Radlińska i jej pokolenie historyczne – przykład współdziałania interdyscyplinarnego w zespole badawczym afiliowanym w Łódzkim Towarzystwie Naukowym w latach 2019–2022. Nauki O Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, 15(2), 342–350. https://doi.org/10.18778/2450-4491.15.19