Stobiecka, D. (2022). Różnorodność w rodzinie. Działania stowarzyszenia matek, ojców i sojuszników osób LGBTQIA My, Rodzice. Nauki O Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, 14(1), 203–208. https://doi.org/10.18778/2450-4491.14.13